Gói 4G40 Viettel – Cách đăng ký gói cước 4G 40 Viettel

Thông tin Gói cước 4G40 – Gói data di động Viettel

– Là gói cước 4G theo lưu lượng.

– Với 40.000đ Quý khách sẽ có 1GB DATA sử dụng trong 30 ngày với thuê bao trả trước và theo chu kỳ tháng với thuê bao trả sau.

– Khách hàng sử dụng hết lưu lượng các gói, hệ thống ngừng truy cập. Khách hàng muốn sử dụng tiếp dịch vụ, có thể mua lại chính gói 4G40 hoặc mua gói 4G khác hoặc đăng ký gói mua thêm tương ứng gói cước 4G đang sử dụng.

– Với thuê bao di động trả trước: Chu kỳ sử dụng 30 ngày kể từ ngày đăng ký; gói cước tự động gia hạn sau mỗi 30 ngày.

– Với thuê bao di động trả sau: chu kỳ tháng, gói cước tự động gia hạn vào ngày 1 hàng tháng.

+ Tháng đầu tiên đăng ký

o Nếu KH đăng ký gói từ ngày 1- ngày 20 hàng tháng. KH trả 100% phí gói và sử dụng 100% lưu lượng của gói.

o Nếu KH đăng ký gói từ ngày 21 đến ngày cuối tháng. Khách hàng trả 50% phí gói và sử dụng 50% lưu lượng của gói.

+ Từ ngày 1 tháng tiếp theo, gia hạn theo chính sách gói cước.